Skip to main content

De winst van LOLO DECO gaat integraal naar de gezondheidszorg, meer bepaald naar vzw H.E.L.P.

Wat doen we?

LOLO DECO is een VZW die streeft naar een duurzame handelsrelatie met de producenten. Wij zoeken hiervoor samenwerking met talentvolle ondernemers uit Madagaskar en willen deze ondernemers de kans geven hun bedrijf verder te ontwikkelen.

Ons doel

Wij streven naar een duurzame relatie met de lokale ondernemers zodat er een constante productie tot stand kan komen. Hierdoor kunnen de producenten zorgen voor werkgelegenheid en een vast inkomen voor veel mensen uit de regio.

Hoe kan u steunen?

Doe een gift aan vzw H.E.L.P. op rek.nr. BE49 3630 7857 3171  –  BIC BBRUBEBB.
De vzw H.E.L.P. zorgt voor het nodige fiscale attest vanaf 40 euro. Vermeld zeker het woord “gift”. Pas dan kan er een attest opgemaakt worden.